Türk Denizaltıları üslerinden ayrılarak Akdeniz’e açıldı.